Aura Level

Địa điểm: tầng 3
Sức chứa: 350 khách

Aura 69

Sức chứa: 250 khách

 

Aura East

Sức chứa: 100 khách

Sparkle Level

Địa điểm: tầng 3A
Sức chứa: 400 khách

Sparkle Ballroom

Sức chứa: 280 khách

Sparkle East

Sức chứa: 120 khách

Nhà hàng & Bars

Dấu ấn cho nền ẩm thực tại Thành phố Vũng Tàu

Thực đơn mà Premier Pearl mang đến sẽ kích thích sự mong muốn thưởng thức từ khách hàng. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên về hương vị và sẽ ấn tượng mãi trong tâm trí của mình.

BOOK NOW