parallax background

Liên hệ với chúng tôi

Khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu

GIAO DỊCH QUỐC TẾ

Giám đốc kinh doanh cấp cao
Ms Thuy Nguyen
+84 888 222 220
[email protected]

Giám đốc kinh doanh
Ms Tám
+84 254 3623 888
[email protected]

Giám đốc bán hàng khu vực
Mr Toni Giap
122-124 Hoang Van Thu, Phu Nhuan District, HCMC
+84 902 65 0008
+84 283 847 6666
[email protected]

Điều hành bán hàng & kinh doanh khu vực
Mrs Lucy Hang
+84 902 444 558
+84 283 847 6666

Giám đốc bán hàng toàn cầu
Mr Liam Nguyen
8B Ellingfort Rd, London E8 3PA England
+4474 4885 1468
+4420 8533 7790
[email protected]

Vui lòng cho biết chúng tôi có thể giúp được gì?

Để lại lời nhắn


    BOOK NOW