Chính sách Đặt phòng

KIEU ANH COLLECTION
Các chính sách đặt phòng sau đây áp dụng cho tất cả các đặt phòng phòng được thực hiện qua Trang web của chúng tôi (www.premierpearlhotel.com).

Chính sách chỗ nghĩ và quy định đặt phòng

1. Thỏa thuận với chúng tôi

Trang web này (Trang web) là trang web của Công ty Du lịch Tư nhân Kiều Anh, một công ty hoạt động tại Việt Nam, có trụ sở đăng ký là 69 - 73 Thùy Vân, Vũng Tàu. Mã số thuế của chúng tôi là 3502315383. Việc bạn sử dụng Trang web được điều chỉnh bởi Điều khoản sử dụng Trang web và Chính sách bảo mật.

Các Điều khoản này là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Khách sạn. Khách sạn hoặc chúng tôi đề cập đến là khách sạn mà bạn sẽ ở. Bạn có thể tim hiểu thêm về Khách sạn của chúng tôi tại đây

.

Nếu bạn cần liên hệ về chuyến đi của bạn , vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline Khách sạn. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi để cung cấp cho chúng tôi thông báo hợp đồng chính thức, vui lòng tham khảo điều khoản 25 bên dưới. Nếu cần liên hệ với bạn, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email bạn cung cấp khi thực hiện Đặt chỗ. Các điều khoản tương tự cũng được áp dụng cho đặt chỗ tại nhà hàng.

Trang web của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước bạn cần để thực hiện Đặt chỗ. Vui lòng dành thời gian đọc và kiểm tra đặt phòng của bạn

Bạn sẽ cho chúng tối biết loại phòng bàn muốn ở và bạn sẽ hoàn thành ủy quyền để chúng tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cho việc thanh toán

Chúng tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối Đặt phòng. Việc chúng tôi chấp nhận Đặt phòng của bạn sẽ được mô tả trong điều khoản Nếu chúng tôi chấp nhận, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn email bằng cách gửi cho bạn Thông báo xác nhận về Đơn đặt phòng của bạn và chúng tôi sẽ xác nhận giá tại thời điểm đó. Sau khi nhận được xác nhận từ chúng tôi, thỏa thuận về đặt phòng mới được hình thành.

Khách sạn có toàn quyền quyết định không chấp nhận bất kỳ Đặt phòng nào. Nếu chúng tôi từ chối chấp nhận hoặc hủy bỏ một Đặt chỗ mà chúng tôi đã nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán đó, nhưng sẽ không có thêm hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác.

Vui lòng in các Điều khoản này hoặc lưu chúng vào máy tính của bạn để tham khảo trong tương lai. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và có thể sẽ không thông báo đến bạn, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để kiểm tra các Điều khoản. Bạn có thể xem ngày cuối cùng chúng tôi thay đổi các Điều khoản đã ghi ở trên. Nếu bạn tiếp tục Đặt chỗ sau khi chúng tôi đã thay đổi Điều khoản, có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi.

2. Định nghĩa

Các thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản này:

Duty Manager: nghĩa là quản ly ca trực của khách sạn
Khách: có nghĩa là một cá nhân không cư trú tại Khách sạn đến Khách sạn với mục đích sử dụng dịch vụ của Khách sạn;
Chính sách PCCC: nghĩa là chính sách về PCCC được Khách sạn áp dụng được hiển thị trong các phòng và Sảnh của Khách sạn;
Cơ sở vật chất của Khách sạn: có nghĩa là tất cả các thiết bị và các tiện nghi của Khách sạn;
Giấy tờ tùy thân: là hộ chiếu hợp lệ; giấy phép lái xe hợp lệ; chứng minh nhân dân hợp lệ; giấy khai sinh.
Người thanh toán: có nghĩa là các cá nhân, công ty chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn Khách sạn của Khách tại khách sạn.
Mẫu Đăng ký tạm trú: có nghĩa là Mẫu Đăng ký tạm trú của Khách sạn;
Khách lưu trú: nghĩa là cá nhân cư trú trong Khách sạn;
Dịch vụ: nghĩa là các Dịch vụ do Khách sạn cung cấp vào từng thời điểm;
Khách đến thăm: có nghĩa là khách đến thăm khách lưu trú trong thời gian nhất định
Bạn: có nghĩa là Khách hoặc Khách đến thăm.

3. Thời gian nhận và trả phòng

Nhận phòng từ 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ trưa.
Nếu bạn đến sớm, chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp dịch vụ nhận phòng sớm tùy vào tình trạng sẵn có. Tuy nhiên, để đảm bảo có chỗ nếu đến trước 14:00 giờ , bạn vui lòng liên hệ trước với chúng tôi trước khi đến.
Nếu bạn đến muộn, tất cả các phòng đã được đảm bảo bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc trả trước tại thời điểm đặt phòng sẽ được anh ấy giữ cho đến 11.59 tối của ngày đến dự kiến trừ khi có thỏa thuận khác trực tiếp với chúng tôi. Mọi đặt phòng không bảo đảm sẽ được giữ lại cho đến 16:00. Vào ngày nhận phòng, thời điểm đó chúng tôi sẽ có quyền cho thuê lại phòng, trừ khi bạn đã thông báo cho chúng tôi về việc đến muộn.
Chúng tôi muốn bạn kéo dài thời gian ở lại với chúng tôi. Khách có thể trả phòng trễ với một khoản phụ phí (tùy vào tình trạng sẵn có). Nếu bạn trả phòng trước 2 giờ chiều, khoản phụ phí là 50% của một đêm lưu trú. Nếu bạn trả phòng sau 2 giờ chiều, khoản phụ phí tương đương với chỗ ở của một đêm. Vui lòng liên hệ với Lễ tân khách sạn.

4. Đặt phòng

Chúng tôi hiểu rằng các kế hoạch luôn có sự thay đổi. Vui lòng đảm bảo hãy báo với chúng tôi sớm nhất có thể và trong khoản thời gian cho phép. Nếu bạn cung cấp cho Khách sạn ít hơn so với thông báo mà chúng tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ tính tiền phòng của một đêm. Đối với những trường hợp lưu trú dài hạn, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn cung cấp thông báo nếu bạn rời khách sạn trước ngày trả phòng. Đây là dịch vụ miễn phí nếu có thông báo trước 24 giờ hoặc được tính theo cách khác bằng giá phòng của một đêm. Bạn có thể hủy đặt phòng của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với Khách sạn hoặc qua Trang web. Bạn sẽ cần đặt phòng trực tuyến được gửi qua email tại thời điểm bạn đặt.
Ngoại trừ trường hợp chúng tôi đã đồng ý trước, số phòng hoặc số phòng cụ thể sẽ không được cung cấp cho bạn trước khi bạn đến. Trường hợp bạn đã được cấp một số phòng hoặc dãy phòng cụ thể, chúng tôi có quyền thay đổi nó.
Trong trường hợp bất khả khán chúng tôi sẽ thay đổi đặt phòng của bạn bằng cách bố trí cho bạn một khách sạn khác. Nếu chỗ ở được thay thế có giá thấp hơn so với đặt phòng của bạn, chúng tôi sẽ sẵn lòng hoàn lại khoản chênh lệch. Việc thay thế đó sẽ được bạn chấp nhận vì chúng tôi đã thực hiện thỏa đáng nghĩa vụ cung cấp chỗ ở đã đặt trước.
Sai sót có thể xảy ra liên quan đến đặt phòng của bạn. Trong trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo chỗ ở thay thế cho bạn.
Tất cả các mô tả, hình ảnh minh họa và chỉ dẫn về giá chỗ ở của chúng tôi được cung cấp trên Trang web hoặc thông báo cho bạn theo cách khác chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và chỉ nhằm mục đích trình bày ý tưởng chung về chỗ ở. Theo điều khoản 4 này, chi tiết về phòng hoặc suite của bạn và giá phải trả sẽ được ghi rõ trong phần tóm tắt đặt phòng của Đặt phòng của bạn.
Các hình ảnh trên Trang web của Khách sạn và chỗ ở của chúng tôi chỉ mang tính chất minh họa. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị các phòng và dãy phòng một cách chính xác, nhưng chỗ ở có thể hơi khác so với những hình ảnh đó.
Giá công bố đã bao gồm thuế và phí. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ từ menu thả xuống trong màn hình Đặt chỗ.

5. Thủ tục đăng ký lưu trú

Khi bạn đến và đăng ký tạm trú, chúng tôi yêu cầu bạn hoàn thành Mẫu đăng ký cho tất cả Cư dân trong nhóm của bạn trên với thông tin chi tiết đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật. Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp mã số đặt phòng trực tuyến và Giấy tờ tùy thân của bạn.
Những hồ sơ này sẽ được lưu giữ trong ít nhất 12 tháng và có thể được tiết lộ hoặc cung cấp cho người có thẩm quyền nếu họ kiểm tra. Chúng tôi có quyền từ chối nhập tiếp nhận với những người không thể cung cấp thông tin nêu trong 5.1 ở trên.
Tất cả các đặt phòng trong ngày, Khách lưu trú vẫn phải cung cấp giấy tờ tuy thân của họ.Tất cả Khách đến Khách sạn sau 10 giờ tối sẽ được yêu cầu hoàn thành Mẫu đăng ký tạm thời và cung cấp Giấy tờ tùy thân của họ. Những khách dưới 18 tuổi chỉ có thể đăng ký và nhận phòng tại Khách sạn nếu có người lớn đi cùng.

6. Chuyển phòng

Chúng tôi có thể phải chuyển bạn từ phòng này sang phòng khác trong trường hợp đặc biệt. Nếu không thể chuyển bạn đến một phòng khác trong khi bạn có mặt, chúng tôi được phép chuyển đồ đạc của bạn ra khỏi phòng hiện có và đặt chúng vào một phòng mới. Bạn có trách nhiệm dọn tất cả những vật có giá trị ra khỏi phòng hiện có của mình và những vật có giá trị được đặt trong két an toàn trong phòng, bạn nên gửi chúng tại lễ tân nếu có thể.

7. Di chuyển trong khách sạn

Chúng tôi có quyền từ chối để bạn vào phòng hoặc sắp xếp bạn một khu vực khác bất cứ lúc nào. Việc bảo vệ Bạn, tài sản của Bạn, Khách sạn, tài sản của Khách sạn và danh tiếng của Khách sạn là ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp bất khả kháng, có nghi ngờ liên quan đến Khách lưu trú và khách đến thăm, quyền ra vào Khách sạn sẽ bị từ chối.
Chúng tôi không chấp nhận sự phân biệt đối xử cho dù vì lý do giới tính, tuổi tác, nhận dạng giới tính, màu da, chủng tộc, quốc tịch, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, thai sản hoặc mang thai, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, khuynh hướng tình dục, dân tộc hoặc quốc gia và các yếu tố đó không bao giờ được tính hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
Khách và khách đến thăm có quyền khiếu nại nếu không được đi lại ở khách sạn nại theo điều khoản 15.
Chúng tôi có quyền hạn chế bạn đem rượu hoặc thức uống có cồn vào khách sạn.

8. Khách và Khách thăm

Khách đến thăm chỉ có thể ở lại qua đêm trong phòng nếu số người ngủ phù hợp với quy định, do đó, chúng tôi không vi phạm lượng khách tối đa được quy định trong Chính sách của khách sạn. Nếu bạn muốn có giường phụ trong phòng của mình, chúng tôi sẽ sẵn lòng thu xếp việc này cho bạn với một khoản phụ phí. Vui lòng trao đổi với lễ tân của Khách sạn hoặc gọi cho chúng tôi khi bạn đặt phòng trực tuyến. Cũi bổ sung được miễn phí.
Xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm về hành vi của Khách và Khách đến thăm của bạn khi họ ở tại Khách sạn. Vui lòng không gay ồn ào và làm phiền đến những khách khác của chúng tôi. Vui lòng hợp tác và tuân thủ mọi quy định của Khách sạn.
Xin lưu ý rằng các Cá nhân bị nghi ngờ có hành vi gạ gẫm hoặc lưu trú trái phép bất kể họ là Khách hay khách đến thăm đều sẽ bị từ chối vào Khách sạn.

9. Khách / Khách thăm

Hành vi và cử chỉ của bạn phải phú hợp với các khách sạn. Khách sạn của chúng tôi có quy định về trang phục trong các quán bar và nhà hàng của chúng tôi, vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn hạn chế đội mũ lưỡi trai, quần jean rách, quần áo thể thao, huấn luyện viên hoặc quần đùi.
Bản thân bạn và Khách hàng hoặc Khách tham quan của bạn, không được sử dụng Khách sạn hoặc các Dịch vụ của Khách sạn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào. Các quy định về các hành vi bị cấm tại khách sạn như sau:
Không tàng trữ ma túy, chất cấm, sung hoặc bất cứ vật gì bị cấm sử dụng theo quy định pháp luật
sử dụng Dịch vụ của Khách sạn theo bất kỳ cách nào là vi phạm quyền và quy định của công ty, khách sạn.
Hành vi phân biệt đối xử hoặc hành vi khác ảnh hưởng đến danh dự của một cá nhân được thực hiện bởi bạn hoặc khách đến thăm của bạn hướng đến một cá nhân hoặc tổ chức khác trong Khách sạn, cho dù bằng lời nói hay hành động, hay là tấn công tình dục, phân biệt chủng tộc hoặc dựa trên tình trạng khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, thai sản hoặc mang thai; hoặc tôn giáo hoặc tín ngưỡng;
bất kỳ hành động nào dù bằng lời nói hoặc phi ngôn ngữ nào có thể được coi là hành vi bạo lực, bắt nạt hoặc đe dọa, chẳng hạn như động chạm không mong muốn
Hành vi được thực hiện bởi khách hoặc khách đến thâm xâm phạm quyền riêng tư của một cá nhân khác tại Khách sạn;
Tổ chức mua bán dâm
Hành động không phải là nhân viên, đại lý hoặc đại diện khác của Khách sạn;
Những hành động ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và danh tiếng của Khách sạn;
tự cho mình điều hành công việc kinh doanh trong khuôn viên của Khách sạn mà không được Khách sạn cho phép bằng văn bản;
Chào mời tư vấn dịch vụ, buôn bán làm phiền khách nếu không được họ đồng ý;
lắp đặt thiết bị ghi âm và giám sát bất cứ nơi nào trong khuôn viên của Khách sạn;
để đảm bảo quyền riêng tư của tất cả Khách vui lòng không quay phim, chụp hình khách hàng hoặc cá nhân khác nếu không được sự đồng ý từ phía khách sạn
chụp ảnh hoặc quay phim thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của khách sạn; và
việc sử dụng Sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm các nhãn hiệu hoặc tên khách sạn mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ khách sạn
Mặc dù có chỗ đễ xe tuy nhiên chúng tôi không có trách nhiệm phải cung cấp đủ cho tất cả các khách, vui lòng đặt trước khi đặt phòng.
Việc bố trí chỗ đậu xe sẽ được thực hiện bởi nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên hành lý của khách sạn.
Bạn phải tuân thủ chỉ dẫn của chúng tôi liên quan đến việc đậu xe, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào đối với phương tiện của bạn, của Khách hoặc Khách của bạn dù xảy ra như thế nào trừ khi mất mát hoặc thiệt hại đó được chứng minh là do lỗi của chúng tôi.
Động vật thường không được lưu trú tại mọi Khách sạn trừ những trường hợp đặc biệt. Vui lòng hỏi khách sạn khi đặt phòng.
Không được mang rượu hoặc thức ăn bên ngoài vào Khách sạn để sử dụng
Không được mang súng, dao những vật gây nguy hiểm vào khách sạn

10. Khiếu nại về hành vi của khách lưu trú

Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề về tấn công tình dục hoặc xâm hại một cách kín đáo nhất theo quy định pháp luật
Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra hướng tới bạn và tạo cơ hội cho bạn giải thích các khiếu nại trên.
Do tính nhạy cảm của việc khiếu nại đối với cá nhân liên quan, bạn và Khách sạn đồng ý thực hiện tất cả các bước trong bảo mật mọi vấn đề.

11. Biện pháp quản lý

Trong trường hợp Bạn thực hiện hành vi mà theo quan điểm của Khách sạn là không thể chấp nhận được, quản lý của Khách sạn sẽ có những biện pháp xử lý nhất định, có thể là một giải pháp thay thế hoặc yêu cầu Bạn rời khỏi Khách sạn, cảnh báo, yêu cầu bạn kiềm chế và không thực hiện các hành vi phạm pháp gây mất an ninh trong khuôn viên của Khách sạn. Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu đó bạn có thể bị yêu cầu rời đi. Chúng tôi có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền nếu bạn có những hành động này tại khách sạn
Nếu hành vi của bạn được chúng tôi cho là đủ nghiêm trọng hoặc chúng tôi biết rằng bạn không thể hoặc không có ý định thanh toán chi phí dịch vụ của khách sạn, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn rời khỏi Khách sạn ngay lập tức. Trong trường hợp đó, Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh tính trước khi rời khỏi khách sạn
Bạn có trách nhiệm đền bù nếu gây ra hư hỏng hay thiệt hại cho khách sạn (bao gồm thiệt hại về tài sản, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, bao gồm mọi khoản tiền phạt hoặc tiền phạt do bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan kinh doanh nào áp dụng) , chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý khác dưới bất kỳ hình thức nào mà Khách sạn hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đối tác của Khách sạn phải gánh chịu bao gồm bất kỳ thiệt hại hoặc số tiền khác trong lúc giải quyết tranh chấp, phát sinh liên quan đến bất kỳ sự vi phạm nào của Bạn và Khách của bạn .
Chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến thiệt hại gây ra cho danh tiếng của Khách sạn do vi phạm các Điều khoản này.

12. Quản lý khách hàng

Bạn đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi, đủ pháp lý hoặc được ủy quyền để thanh toán các khoản phí dịch vụ tại khách sạn
Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp, bạn cần có trách nhiệm với khách hàng của bạn
Trong quá trình đặt phòng trực tuyến, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận phương thức thanh toán , bạn sẽ ủy quyền cho Khách sạn thanh toán tất cả các khoản phí chưa thanh toán bằng cách sử dụng phương thức thanh toán được cung cấp hoặc sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nào của bạn.Khách sạn nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản hoặc thanh toán qua thẻ tính dụng.
Thẻ quà tặng có thể không được sử dụng để mua chỗ ở trực tuyến, nhưng có thể được sử dụng để thanh toán khi bạn trả phòng.Khách sạn không nhận thanh toán bằng séc. Các chi phí Dịch vụ do Khách sạn cung cấp sẽ được cộng vào hóa đơn tiền phòng của bạn và sẽ được thanh toán theo quy định thanh toán phía trên.
Các đợt lưu trú dài ngày từ bảy ngày trở lên phải được thanh toán hàng tuần tại lễ tân Khách sạn trong vòng 24 giờ kể từ ngày khách sạn yêu cầu.
Tất cả các chi phí phát sinh sẽ phải được thanh toán trước khi bạn trả phòng. Khách sạn được phép sử dụng thẻ tín dụng của bạn thanh toán cho các khoản phí phát sinh.
Các chi phí phát sinh có thể được thực hiện bởi một bên thứ ba, chẳng hạn như công ty du lịch hoặc cá nhân. Chúng tôi có quyền từ chối thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với tất cả các khoản phí cho Dịch vụ của Khách sạn.
Chúng tôi có quyền tính lãi đối với các khoản thanh toán chậm. Tại Việt Nam, khoản này được tính cao hơn 12% so với lãi suất cơ bản của Vietinbank. Chúng tôi có quyền giữ lại tài sản của bạn cho đến khi chúng tôi nhận thanh toán. Nếu hơn 3 tháng kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán mà phía khách sạn vẫn chưa nhận được thanh toán chúng tôi có quyền thanh lý tài sản đảm bảo của bạn.

13. Bên thứ 3

Khi bạn đặt dịch vụ của chúng tôi thông qua bên thứ 3, bên thứ 3 sẽ chịu trách nhiệm thỏa thuận và tư vấn dịch vụ cho bạn.
Chúng tôi sẽ không bồi thường nếu bên thứ 3 tư vấn hoặc cung cấp thông tin không đúng về dịch vụ của khách sạn

14. Quản lý thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin khách hàng. Bạn có thể đọc chi tiết đầy đủ về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, quyền của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

15. Khiếu nại và đền bù

Mọi khiếu nại sẽ được chúng tôi xử lý. Vui lòng báo với chúng tôi về mất mát hoặc hư hỏng tài sản hoặc thương tích cá nhân cho chúng tôi càng sớm càng tốt,khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ phản hồi trong 3 ngày làm việc.
Bạn có quyền khiếu nại về thái độ, cách phục vụ của nhân viên hay của khách hoặc khách đến thăm khác. Chúng tôi sẽ liên hệ và giải quyết sớm nhất có thể và muốn nhất là 48 giờ.
Trong trường hợp có khiếu nại về hành vi trộm cắp hoặc chiếm đoạt tài sản, hoặc hành vi bạo lực hoặc đe dọa đối với bất kỳ ai trong Khách sạn, chúng tôi sẽ giải quyết ngay lập tức, ngoài ra sẽ mời cơ quan chức năng làm việc nếu bạn yêu cầu hoặc tình hình nghiêm trọng.

16. Trách nhiệm của khách sạn

Không điều khoản nào trong các Điều khoản này loại trừ trách nhiệm đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong do sơ suất của Khách sạn.
Trách nhiệm pháp lý của Khách sạn được giới hạn như sau:
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng của bất kỳ tài sản bị để quên lại trong Khách sạn.
Mọi trách nhiệm chỉ áp dụng đối với khách có chỗ ngủ tại Khách sạn và được giới hạn ở mức 5 triệu Việt Nam cho mọi trường hợp và tổng cộng 15 triệu Việt Nam đối với Khách nào. Chi phí sẽ được mở rộng lên thành 50 triệu đối với các tài sản được gửi tại két lễ tân Khách sạn không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại nếu bạn không: (a) thông báo cho Khách sạn những sự việc như vậy trong khoảng thời gian quy định tại khoản 15 của Điều khoản này; và / hoặc (b) hợp tác với cảnh sát nếu có liên quan. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Khách sạn được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn:
bởi lý do của bất kỳ đại diện nào (trừ khi gian lận)
đối với bất kỳ tổn thất tài chính hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào Bạn có thể phải đối với bên thứ ba;
đối với bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, kinh doanh, hợp đồng, doanh thu, khoản tiết kiệm dự kiến, danh tiếng, thiện chí hoặc cơ hội; hoặc
đối với bất kỳ tổn thất kinh tế gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả hoặc thuần túy kinh tế, thiệt hại, chi phí, chi phí hoặc các khiếu nại khác (cho dù do sơ suất của Khách sạn, người phục vụ hoặc đại lý của Khách sạn hoặc do cách khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ (bao gồm bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp hoặc không cung cấp Dịch vụ) hoặc việc Bạn sử dụng chúng, và toàn bộ trách nhiệm của Khách sạn liên quan đến Hợp đồng sẽ không vượt quá số tiền Khách sạn tính phí cho việc cung cấp Dịch vụ, ngoại trừ như được cung cấp rõ ràng trong các Điều khoản này.
Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ mất mát, hư hỏng, chi phí, chi phí hoặc các yêu cầu bồi thường khác phát sinh từ bất kỳ hướng dẫn nào do bạn cung cấp không đầy đủ, không chính xác, không chính xác, không đọc được, không theo trình tự hoặc sai hình thức, hoặc phát sinh từ bạn đến muộn hoặc không đến hoặc bất kỳ lỗi nào khác của bạn.
Bạn thừa đồng ý khi tham gia Đặt chỗ, bạn không dựa vào bất kỳ tuyên bố, đại diện, đảm bảo hoặc bảo hành nào (cho dù được đưa ra vô tình hay sơ ý) không được nêu trong các Điều khoản này hoặc bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong đó.
Bạn và chúng tôi đồng ý rằng không ai trong chúng tôi sẽ có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc trình bày sai vô tội hoặc do cẩu thả hoặc khai báo sai một cách cẩu thả dựa trên bất kỳ tuyên bố nào trong các Điều khoản này hoặc trên Trang web.

17. Các trường hợp bất khả kháng

Khi việc thực hiện các nghĩa vụ của Khách sạn bị ngăn cản hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hoặc do nguyên nhân bất khả kháng hoặc bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Khách sạn, bao gồm lũ lụt, động đất, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, các hành vi khủng bố, hỏa hoạn hoặc sự cố về điện, nước hoặc dịch vụ tiện ích khác, máy móc nhà máy, máy tính, xe cộ, sự sụp đổ của cấu trúc tòa nhà, sự can thiệp của chính phủ hoặc cơ quan công quyền, đại dịch, đình công, tranh chấp lao động, tai nạn và các công trình sửa chữa khẩn cấp, sau đó Trách nhiệm của khách sạn đối với bạn sẽ được giới hạn trong việc hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào mà khách sạn đã thanh toán cho chúng tôi đối với những nghĩa vụ mà chúng tôi không thể thực hiện.

18. Quyền chuyển nhượng

Trừ khi chúng tôi đồng ý, các quyền sử dụng dịch vụ của bạn tại khách sạn không thể chuyển nhượng sang cho người khác.

19. Quyền của bên thứ ba

Không có điều khoản nào trong các quy định này nhằm hoặc sẽ tạo ra bất kỳ lợi ích nào cho bất kì ai ngoài trừ bạn và khách sạn

20. Hiệu lực của các quy định

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tuyên bố là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều này sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

21. Đảm bảo thực hiện

Chúng tôi đảm bảo sẽ thực hiện đúng quy định bất kể có chậm trễ hoặc không thể thực hiện.

22. Giải quyết tranh chấp

Các bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải và thiện chí cho đôi bên

23. Pháp lý

Các quy định được dựa trên luật của đất nước hoặc thành phố của khách sạn.

24. Trách nhiệm của khách hàng

Bạn phải chịu trách nhiệm về Khách và Khách của bạn trong khi họ ở tại Khách sạn và bạn sẽ bồi thường cho Khách sạn nếu xẩy ra bất kỳ tổn thất nào.

25. Thông tin chung

Các điều khoản và chính sách này sẽ được áp dụng tại khách sạn. Tất cả các điều khoản khác, được thể hiện hoặc ngụ ý theo luật hoặc cách khác, đều bị loại trừ trong phạm vi được pháp luật cho phép.
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về thời gian lưu trú của bạn tại Khách sạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với Khách sạn bằng các chi tiết liên hệ tại khoản 2. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi để gửi thông báo pháp lý chính thức theo Điều khoản này, vui lòng viết thư cho Tổng giám đốc, Công ty TNHH Du lịch Kiều Anh, 69 - 73 Thùy Vân, Vũng Tàu, Chứng từ được coi là đã nhận: nếu giao tận tay, giao tại văn phòng hoặc thông qua bên thứ 3 và có xác nhận.

BOOK NOW